Lékaři

Erika Matějková - Obezita

MUDr. Mgr. Erika Matějková - Vedoucí lékař

Absolvovala jsem FFUK obor psychologie v roce 1998 a 1.LFUK V Praze v roce 2002. Atestace v oboru praktický lékař pro dospělé v roce 2005.
Plné psychoterapeutické vzdělání v deseinanalýze včetně supervizí. Výcvik v KBT léčbě obezity. Autor několika knih a odborných publikací.
PI investigátor v oblasti klinických výzkumů od roku 2006
 

E-mail: erika.matejkova@obezita.com

Natalie Burešová - Obezita

Mgr. Natalie Burešová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS v Praze. Mám komplexní psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii včetně supervizí. Dlouhodobě se zabývám psychosomatikou, absolvovala jsem stáže na Psychosomatické klinice, publikovala v odborném časopise Psychosom, absolvovala jsem výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů. Ve své praxi se zaměřuji na práci s psychosomatickými obtížemi, vztahovými a rodinnými problémy, zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a nabízím podporu klientům, kteří se připravují na obtížné životní situace či změny. Dále se zaměřuji na léčbu nadváhy a obezity. Mám výcvik v KBT přístupu terapie obezity společnosti STOB. Věnuji se relaxacím, práci s dechem a mindfulness. Konzultace mohu vést i ve francouzském jazyce. Je peux donner des consultations en français.

 

 

Žaneta Řihová - Obezita

Mgr. Žaneta Říhová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palacké v Olomouci. Nyní dokončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Klinické zkušenosti jsem získala v PN Kosmonosy. Jako školní psycholog jsem se zabývala výchovnými a vztahovými problémy dětí. Tři roky jsem také působila v centru Holmes Place, kde jsem se zaměřovala na zdravý životní styl, léčbu nadváhy a individuální koučing klientů. Ve své praxi se zaměřuji na léčbu obezity, poruchy příjmu potravy, celkový osobnostní rozvoj klienta a jeho podporu při zvládání obtížných životních situací – krizí (osobních, vztahových i pracovních).

 

 

Kristýna Hosnědlova - Obezita

Mgr. Kristýna Hosnédlová

 

 

V roce 2013 jsem absolvovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V roce 2018 jsem dokončila jednooborovou psychologii na  FF UK s diplomovou prací na téma efekt kognitivně-behaviorální terapie v léčbě nadváhy a obezity. Od roku 2016 působím ve společnosti STOB jako lektor skupinových kurzů zdravého hubnutí. V roce 2017 jsem získala osvědčení fitness trenéra u BP sportu a v současnosti dokončuji kurz výživového poradce u společnosti MAHRA. Zaměřuji se na léčbu obezity a nadváhy, poruchy příjmu potravy a pocity životního neuspokojení. Věnuji se také strategiím zvládání stresu a náročných životních situací a osvojováním zdravějších způsobů, jak je překonávat, například technikou mindfulness.