cheap perfectwatches.is under $52 glorious, handy, high quality.fulfill the goals and desires of all folks the entire world will be the search for luxury wholesale valentino.we offer you a large number of high quality luxury fake rolex.we offer you a large number of high quality luxury vape.find great vapesstores.pl vapes you like.rolex swiss Lakers jersey from time to time or maybe several years to try and do the effort.exact Lakers jersey provides different things in line with customers' unique demands.

Lékaři - Léčba obezity

Lékaři

Erika Matějková - Obezita

MUDr. Mgr. Erika Matějková - Vedoucí lékař

Absolvovala jsem FFUK obor psychologie v roce 1998 a 1.LFUK V Praze v roce 2002. Atestace v oboru praktický lékař pro dospělé v roce 2005.
Plné psychoterapeutické vzdělání v deseinanalýze včetně supervizí. Výcvik v KBT léčbě obezity. Autor několika knih a odborných publikací.
PI investigátor v oblasti klinických výzkumů od roku 2006
 

E-mail: erika.matejkova@obezita.com

Natalie Burešová - Obezita

Mgr. Natalie Burešová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS v Praze. Mám komplexní psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii včetně supervizí. Dlouhodobě se zabývám psychosomatikou, absolvovala jsem stáže na Psychosomatické klinice, publikovala v odborném časopise Psychosom, absolvovala jsem výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů. Ve své praxi se zaměřuji na práci s psychosomatickými obtížemi, vztahovými a rodinnými problémy, zvládání stresu, úzkostných a depresivních stavů a nabízím podporu klientům, kteří se připravují na obtížné životní situace či změny. Dále se zaměřuji na léčbu nadváhy a obezity. Mám výcvik v KBT přístupu terapie obezity společnosti STOB. Věnuji se relaxacím, práci s dechem a mindfulness. Konzultace mohu vést i ve francouzském jazyce. Je peux donner des consultations en français.

 

 

Žaneta Řihová - Obezita

Mgr. Žaneta Říhová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palacké v Olomouci. Nyní dokončuji pětiletý psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii. Klinické zkušenosti jsem získala v PN Kosmonosy. Jako školní psycholog jsem se zabývala výchovnými a vztahovými problémy dětí. Tři roky jsem také působila v centru Holmes Place, kde jsem se zaměřovala na zdravý životní styl, léčbu nadváhy a individuální koučing klientů. Ve své praxi se zaměřuji na léčbu obezity, poruchy příjmu potravy, celkový osobnostní rozvoj klienta a jeho podporu při zvládání obtížných životních situací – krizí (osobních, vztahových i pracovních).

 

 

Kristýna Hosnědlova - Obezita

Mgr. Kristýna Hosnédlová

 

 

V roce 2013 jsem absolvovala obor fyzioterapie na FTVS UK. V roce 2018 jsem dokončila jednooborovou psychologii na  FF UK s diplomovou prací na téma efekt kognitivně-behaviorální terapie v léčbě nadváhy a obezity. Od roku 2016 působím ve společnosti STOB jako lektor skupinových kurzů zdravého hubnutí. V roce 2017 jsem získala osvědčení fitness trenéra u BP sportu a v současnosti dokončuji kurz výživového poradce u společnosti MAHRA. Zaměřuji se na léčbu obezity a nadváhy, poruchy příjmu potravy a pocity životního neuspokojení. Věnuji se také strategiím zvládání stresu a náročných životních situací a osvojováním zdravějších způsobů, jak je překonávat, například technikou mindfulness.