Anorexie

Mentální anorexie je onemocnění patřící do skupiny duševních poruch, projevující se hubnutím, odmítáním jídla, zvracením. Žena odmítá potravu, neboť se mylně domnívá, že má nadváhu. Typické je, že stále myslí na jídlo, co si může dát a co ne. Má potraviny dovolené a nedovolené. Průvodním jevem anorexie je váhový úbytek pod doporučenou dolní hranici zdravé váhy, který může ohrožovat i život. Častá je ztráta menstruace, pokud dívka neužívá hormonální antikoncepci. Dále poruchy sekrece ostatních hormonů, zimomřivost, neklid, únava, slabost, poruchy funkce a stavby orgánů v těle. Postihuje zejména mladé dívky od 13 let a výše.

Jakou roli hraje psychika?

Už sám název ´mentální´ poukazuje na skutečnost, že příčina je především v psychice. Anorektičky bývají ctižádostivé, psychicky spíše labilní, perfekcionistky, někdy úzkostné, poměrně často trpí depresemi. U dívek lze vypozorovat i strach z dospívání a odmítání ženské role. Mentální anorexie je u nich často jakýmsi generačním protestem, nevědomou snahou rodiče potrestat, či naopak vyvolat jejich zájem. Nechat se ochraňovat. Zanedbatelné však nejsou ani vlivy sociokulturní. Společenský tlak ženy nutí, aby byly štíhlé, měly vypracovanou postavu – to je symbol úspěchu – za vzor jsou dávány většinou modelky či osobnosti z televize a filmu.“

Jak poznám, že jsem anorektička?

Je má dcera anorektička?

Vaše dcera jí může být, pokud si záměrně způsobila snížení váhy o 15 a více procent, než by odpovídalo jejímu věku a tělesné výšce. Pokud tedy BMI ( kg/m2) je 17,5 a méně a Vaše dcera trpí průvodními jevy mentální anorexie popsanými výše, je dobré vyhledat pomoc praktického lékaře, psychologa či psychiatra.

pohlaví věk výška od v cm hmotnost od v kg
děti 01 - 03 90 13
04 - 06 112 20
07 - 10 132 28
muži 11 - 14 157 45
15 - 18 176 66
19 - 22 177 70
23 a více 178 70
ženy 11 - 14 157 46
15 - 18 163 55
19 - 22 163 55
23 a více 163 55