Léčba

Léčba rozvinuté mentální anorexie či bulimie patří vždy do rukou odborníků. Jejím základem je psychoterapie, odhalující příčiny onemocnění, v kombinaci s režimovou terapií a podáváním účinných léků, nejčastěji vhodných antidepresiv. V závažných případech je potřebná hospitalizace spojená s nitrožilní aplikací umělé výživy.

Při léčbě anorexie bývají rodiče zpravidla odsouzeni do role pasivně přihlížejících. Dívat se, jak se vám potomek doslova ztrácí před očima. Zásah do svého soukromí děti nevnímají jako pomoc, protože o ni v daný okamžik nestojí, ale naopak jako kontrolu, proti níž například odmítáním jídla revoltují. Pokud se vám tedy zdá, že vaše dcera začíná hubnout více než je zdrávo, požádejte o pomoc ty, kdo stojí trochu mimo rodinu – kamarádky, partnera, vzdálenější příbuzné.