Co říkat a naopak neříkat sama sobě?

Dítě se nerodí na svět s pozitivním nebo negativním vztahem ke svému tělu. Naopak postupně se to učí. Tělo se po narození stává zdrojem pozitivních zážitků. Negativní hodnocení sebe poslouchá nejdříve od svých rodičů, jejich známých a dětí okolo sebe. Posléze je přebírá, vnitřně se s nimi ztotožňuje a tvoří si tak svoje sebehodnocení a sebevědomí. To vše si často nesete jako důsledek příliš přísné výchovy do dospělosti. Často pak pouze tím, že jste z dětství navyklé na tento naučená na tento způsob vztahu k sobě, si sama sobě své sebevědomí snižujete a budujete si tak spíše negativní vztah ke své osobě a svému tělu.

Několik tipů, jak zařadit pozitivní myšlení do našeho běžného života