Jak se mít rád

Zde je několik technik, které vám pomohou usnadnit cestu k lepšímu pocitu ze sebe sama.
 

Noste s sebou papír a poznamenávejte si negativní myšlenky k sobě samé. Hned si tuto svou kritiku přeformulujte do pozitivní a zvládnutelné varianty: např.